Vanguard News Network
VNN Media
VNN Digital Library
VNN Reader Mail
VNN Broadcasts

Old May 29th, 2020 #41
Weschenfelder
MataMouros
 
Join Date: Aug 2019
Posts: 401
Weschenfelder
Default

Code:
qFXkXSPSXkPkPSPkPkXSXkPSPSPSPSXkPkPSPkXkPSXkPkPkXkXSXkPSPkPkXkPkPkXkXSPkPkXkPkXkXkPSPSXkXSPkXkPSPkXkXkXkXSPSXkXkXF
k15kFkFk5SFSFSFS5SFS5S5F5k5SFF5S5SFS5k5F5S5F5S5S5F5S5S5k5SFS5S5k5k5S5S5S5FFSFS5SFS5SFS5SFFFk5SFk5S5S5S5FFS5S5S5S5F
X5PkPkXkXkXkPkPkPSXkPSPSXSPSXSXkXSXSXkXkXkXSPkXkXkPkPkXkPkXkXkXkPSPkPkPSPSXkXkXSXSXSPkPSPSXSXkPSXkPkXkXkXkXSXSXkPF
SkSXSXSXkPSPSXkXSXkPSXkXSPkkkkSXkXSPkXSkkPkXSXkXSXXqXNPNP0PNPNXPXPSPkXSXSXSPSXkXSXkPSPkXkXSXSPSXSkkkSXSXSXkXkXSPkS
XFXSkkXkPSXkPSXkXSXkXkXSXSXSXkXSXSPSPkPkXSXSPkqP00ZEO8OOMOMOM8OEZN0XqXXkXSXkXSXSkSXkPSkkXkXSkkXSXSkSPkXSPkkkPSPkXF
kFkXSPkXkXSXkXSPSkSPSkSPkXSPkXkXSPSXSXSXSPkqPEZOOBO0ULriiiir7Y1EOMOOE0PPXXSXkXSXSkSXSXkXSXkXkkkXSkkXkXkkSkSkSPkXSk
X5PSXkPSXkkkPkXkkkkSXSkSPSXkXSXkXkXkXSXSPP0EOMNv:         :vZMMZ0PPkXkXSXSXkPkXSXSXkXSkSPkXkXSXkXSXSXkXSPF
kkkXkXSkSPkXSXkXkXSXkXSXSXSXkXSXSXkXSPXNNOMNi             rZMO0NkXSPSXSPSkSXSXSkSXSPSXkXSXSkSXkXkPSPkk
P5XkXkXSXSXSXkXSXSkkXkXSXkXSkSXkXkXkPPE8Bu.  .             .2B80PXSXSXSXSkSXkkSXSkSXSPSPSXSXkXkXSXSXF
kSSkkXSXkXSkSXSXkPkPSXkkSXkPkXSXSXSPqGM1   [email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]    kMGPqSXSXSXSXkPkXSkSkSXkkSXSXSPSXkPkXSS
X5XkXSXSPkPSXSXkXkPSXkXkXkXSXkXkkkqqO8,    [email protected]@@@@@[email protected]@[email protected]@@[email protected]@     :OONPkXkXSkSkSPkXSPSXSXSPSXSXSkSXSXSPF
XSkXkPSXSXSXkXkXkPSkkXkPSXSXSXSkkPNM5      [email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]      XMqqSXSXSXkkSXSXkXSkkXSXSkSXkXkkSPSS
P5PkkkkkXSXSPkXkkSXSPkXSkSkkXkXSq0MY       [email protected]@@@[email protected]@[email protected]@[email protected]       2MqPkXSkSXSXSXSXkPSXkXkPSXSkSXSXSPF
kFkXkXSXkXkPSXSXkXkXSXkXkXkXkkkPqMu           [email protected]@@@[email protected]        SOPPSXkXkXSXSPkXSkSXSXSkSXSXSXSXkS
P5XkXSXSXkXkXSPSPSXSPSXSkkXkXSPXO0           [email protected]@@@@@         GGXXSXSXSXSXSXkPSkSPkXkPSXSPSkSX5
XSSXkkkkSXSPkPkkSPSXSPSXkXSXSXkZM           @@[email protected]@[email protected]          .MEXXSXSXSPkXSXkXSXSXSXSXSXSXSPkS
P5PSPSXkXSPSXSPSXkXSXSkkXSXkkkNGU          [email protected]@[email protected]           XGqkXSPSkkXkXSkkkSXSkSXSXkXSXSXF
kSSXSXSXSXkkkXkXkXkXSXkXSXSXSXNM          [email protected]@[email protected] BB          ,MqXSkSkSXSPkkSkkXkkSXSXSPSXSXkS
P5XSXkPkXSXkXkXkXSXSXSXSXSXSXXEO          [email protected]@[email protected]@M [email protected]          MESXSXSXSXkXSXSXSXkXSXkXSPkkSP5
kSSXSXSPSXkkkXkXSXkPSPSXSkkPkPEP         [email protected]@[email protected] [email protected]@O         GNPSXkXkXkXSXSPSXkXSPSXSXSkSPSk
P5XSXkXSXkXkXSPSXSXSXSPSXSPSPk85  Lr:::::::::::::7::,,:: [email protected]@[email protected]@8   Xkk5kk8B. PZXkSXSXkXkPSPSXSPSPkXSXkPkXkXF
kSkkSXSPSXkkkPkkkkkkSXkPkPSPSPEP  [email protected]@[email protected]@@[email protected]@[email protected]@@@@@B2 @[email protected]@@[email protected]  @[email protected]@[email protected]  8NPkPkkkXSXSPSXkkSkSkSkSPSXSXkS
X5PkXkXSXkXkXSXSPkXSkSXSXSXkPkEO  [email protected]@@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@@@u @[email protected]@[email protected] @[email protected]@@@Bi  MEkXSPkXSPSXSXSXSXSkSkkXSXkPSP5
SSkPSXSXSkSXSPSXSXSXSkkXSXkkSPqM.  [email protected]@@[email protected]@@[email protected]@[email protected]@[email protected]@@B0 @[email protected]@[email protected]@[email protected]@@i  ,MPPkXkPkXkXSkSXkXSXkXSPSXSXSPSS
X5XSXSXkXkXkXSXkXSXSkSXkXSXSPkqG1   [email protected]@@@[email protected], @[email protected]@@@[email protected]@@@Bi   PGqkkSkkXSkSXkkkXkXkXSkkPSXSPSX5
kSkPkXSkSPSkkXkXSXSPkXkXSXkXSkXZM   [email protected]@@@@Y       [email protected]@[email protected]@@@@[email protected]@i   ,M0kXSPSPSXSXkXSXSXkXSPSkSkkXkXkS
X5PkXSPSXkXSPkXSXSkSkSPSPSXSXSPPOZ   [email protected]@[email protected]       [email protected]@[email protected]@[email protected]   8GPPkPSXSXSXSkkXSXkXSkkXkXkPkkSX5
kFkkkXSXkkSXSPSXSXkXkXSXSXSPSPkPqO1   [email protected]@[email protected]@       [email protected]@[email protected]@@r   XOqXkXkXSXSXSXSXSkkkkXSXSXSXSkSPSS
P5XkkkPSkkXSXSXSPkXSkkPSXSXSXSkSPqMu   [email protected]@[email protected]        [email protected]@[email protected]   SOqXkXSXSPSPSPSXkXSXSXkXSkSkSXkXkXF
XkkPkkkXSXkPSXSXkXSXkPkXkPSXkXkXkqNMX   [email protected]@@Z         ,@[email protected]   NMqPkkSXkPSXSXSXSXSkSPSkkPSkSPkXSXSk
P5XSXSXSXSXSkSkSXSXSXSkSXSXkXSXkXSqqOM:   [email protected]          :@B7   iMOPqkXSPSXSXkXSXkXkXkXkkSXkkSPSXSXkP5
SSkXSXSPSXkXSXkXkXSXSPSPSXSkSXSXSXkPPGMS   EB           r1  .qMGPXSXSXkXSXkXSXkXSXSXSXkPSXkXSXkXSPkk
PFPkXSkSXSXSXSXSXSXSPSXkkSXSkSXSPkkSPXE8B1.               :kMG0XXSXkXSkSkSXkPkPkXkXSXSXSXkXSkSkkXkPF
kFkXSXSPkkkXSXSkkXSXSXSXkXSXSPSXSXSkSXXNqOMZr             78M8NqkXkXkXkXSXSXkPSXSPSPSXSPkXkXSkSPSkSXSS
XFPSXkXSXkXSXSXSPSXkkSPSXSXSPSkSXSPSkSXSXX0ZOM8Ji         iuOMOZ0XXkXSkSPkXkXSXkXSXSXSXkXkPSXSXkXkXkXSXkX5
SFSXSXSkSXSXSXkkkkkXkXSXSXSXSkkXSPSXSXSXSXkqPEEOOMMGSUv7;r;7vuS8MBOOEEPPkXSPSPSXSXSXSkkXSXkPkXSXkkSXkPSXSXSXSXSXkS
XFPSkkXSkSXSXkXkPSXkPSXkXkXSkkXSXSXSXkPSXSPkXSqXqqEE8GOOMOO8O880EqNXqSXSPSPSkSPSXSXSPSXSkkXkkkXkPkXSXSXkkSXkXkkSPF
kFSPSPkXSXSXSPkPSPSXkPkXSXSXSPkXkPSXkPkPkXSXkXkXSPkPkqXNPNPNPNXqkXSXkPkXSXkXkPSXSPkPkPkXkXSPSXSXkXSXkXkPkPSPSXkPSk
PFXSXkPkXSXkPSPSPSXkXkPkPkXSPSPSXkPkXkXkXkXkXSXkXSPkPXPkPkPkXXPkXSXSXkPkPkXkXkXkXSPkXkXkPkXkXkPkPSPSPkXSPSPkPkXkPF
X5FSFSFkFS5S5SFS5S5S5SFSFSFk5SFkFSFS5SFkFSFk5SFk5SFS5kFSFkFS5SFSFSFS5kFkFkFS5S5S5SFSFSFSFSFk5k5kFS5kFS5kFk5S5SFkSF
 
Old May 29th, 2020 #42
Weschenfelder
MataMouros
 
Join Date: Aug 2019
Posts: 401
Weschenfelder
Default

Code:
░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ 
░                                     
░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░ ░ ░░░░░░░░ 
░ ░ ░░░ ░ ░ ░ ░ ░░░ ░ ░░░ ░ ░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░ ░░░ ░ ░ 
░ ░ ░ ░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░░░░░ ░ ░ 
░ ░░ ░░░ ░ ░ ░ ░ ░░░ ░ ░ ░░░ ░░░ ░ ░   ░ ░░░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░░░ ░ ░ ░ ░ 
░ ░ ░ ░░░░░ ░ ░░░ ░ ░ ░ ░░░ ░ ░ ░  ░   ░░░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░░░ ░░░ ░ ░ ░ ░░ 
 ░░ ░ ░ ░ ░░░ ░░░ ░ ░░░ ░ ░░░ ░ ░ ██▒  ░ ░ ░ ░ ░░░ ░ ░░░░░ ░ ░ ░ ░░░░░ 
░ ░░░ ░ ░ ░ ░░░ ░░░ ░░░ ░░░ ░ ░ ░  ████▓  ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░░░ 
 ░░ ░ ░ ░ ░░░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░░░░░ █████▓  ░ ░ ░ ░ ░░░ ░░░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 
░ ░ ░░░░░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░  █████▓ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░░░ ░ ░ ░░ 
░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░░░ ░ ░ ░    ░ ░ █████▓      ░ ░ ░ ░ ░░░ ░ ░ ░░░ ░ 
░ ░░░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░░░ ░  ▓░  ░  █████▓      ░ ░ ░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ 
░ ░░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ██▓    █████▓  █████▓  ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░░░░░ 
░ ░░░░░ ░ ░ ░ ░ ░ ░░░ ░  ████▓   █████▓  ██████ ░░░░░ ░ ░ ░░░ ░ ░ ░░ 
░ ░░ ░░░░░ ░░░ ░ ░ ░ ░ ░ ▓█████▓░ █████▓  █████▓  ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░░░ 
░ ░░░░░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░  ▓███████▓ ▓████▒  █████▓ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░░ 
░ ░░░░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ▓██████████████▓  █████▓  ░ ░ ░ ░ ░ ░░░ ░ ░░░ 
░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░░░ ░ ░  ▓██████████████▒  █████▓ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░░ 
░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░░░ ░░░ ▓██████████████▓  █████▓  ░░░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 
░ ░ ░ ░ ░ ░░░ ░ ░ ░ ░ ░  ▓████▓ ▒█████████▓ █████▓ ░ ░ ░ ░ ░ ░░░ ░░░ ░░ 
░ ░░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░░░ ░ ▓████▓  ▒█████████▓█████▓  ░ ░ ░░░ ░ ░ ░░░ ░░░ 
░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░░░  ▓████▓  ███████████████▓ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░░ 
░ ░ ░ ░ ░░░ ░ ░░░ ░░░░░ ▓████▓  ███████████████▓  ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░░░ 
░ ░░░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░  ▓████▓  █████▒▒████████▓ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░░░ ░ ░░ 
░ ░ ░ ░ ░ ░ ░░░ ░ ░ ░ ░ ▓████▓  █████▒ ▒██████▓  ░ ░ ░░░ ░░░░░ ░ ░ ░ 
░ ░░░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░  ██████  █████▒  ▒████▓ ░░░ ░ ░ ░ ░ ░░░░░ ░░ 
░ ░░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ▓████▓  █████▓   ░██▓  ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░░░░░ 
░ ░░░ ░ ░░░ ░ ░ ░░░ ░ ░       █████▓ ░   ▒▒ ░ ░░░░░ ░ ░ ░ ░ ░ ░░ 
░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░░░ ░ ░     █████▓  ░ ░   ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░░░ ░ ░ 
░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░░░ ░░░ ░ ░ ░ ░  ░  █████▒ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░░ 
 ░░ ░ ░░░ ░ ░░░ ░ ░ ░ ░ ░░░ ░ ░  █████▓ ░░ ░ ░░░ ░ ░ ░ ░░░ ░ ░ ░ ░░░░░ 
░ ░ ░░░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░░░  ▒████▓ ░░░ ░░░ ░ ░ ░ ░ ░░░░░ ░ ░ ░ ░░ 
░ ░░ ░░░ ░░░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░░░ ░   ▓█▓ ░░ ░░░ ░ ░░░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░░░ 
░ ░░░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░░░ ░ ░░░░░ ░ ░   ░░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░░░ ░░ 
░ ░░ ░ ░ ░ ░ ░ ░░░ ░ ░ ░ ░░░ ░░░ ░ ░ ░   ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░░░ ░░░ ░░░ 
░ ░ ░░░ ░░░ ░ ░ ░░░ ░ ░░░ ░ ░ ░ ░ ░░░░░ ░ ░ ░░░░░ ░ ░ ░░░ ░ ░ ░░░ ░ ░ ░░░░ 
░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░ ░ ░ ░░░░░░░ ░ ░ ░░░ ░ ░░░ ░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 
░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 
░                                     
 
Old May 29th, 2020 #43
Weschenfelder
MataMouros
 
Join Date: Aug 2019
Posts: 401
Weschenfelder
Default

Code:
. ... . . . ... ... . . . . ... ... . . ..... . . . . . . . ... . . . ... 
.                                     
. ... ... ... . . . . . . ... . ..... . . . ... . . . ... ... ..... ... .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
. .. . . . . . . . . . . . . . . .     . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  .    . . . . . . . . . . . . . . . 
  . . . . . . . . . . . . . . . . [email protected]:  . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  [email protected]  . . . . . . . . . . . . . . . 
 .. . . . . . . . . . . . . . . . [email protected]@BU  . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . .  . . .  [email protected]@L . . . . . . . . . . . . . . . 
  . . . . . . . . . . .    .  [email protected]@BL      . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . .  L.  .  [email protected]@L      . . . . . . . . . .. 
  . . . . . . . . . . . [email protected]    [email protected]@BL  [email protected]@Bk  . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . .  [email protected]   [email protected]@v  @[email protected]@G . . . . . . . . . .. 
  . . . . . . . . . . . [email protected]@@@@P  [email protected]@@Y  [email protected]@BX  . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . .  [email protected]@[email protected]@Bq [email protected]@[email protected]  @@@@@F . . . . . . . . . .. 
  . . . . . . . . . . . [email protected]@[email protected]@[email protected]@@@@L  @@@@@S  . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . .  [email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]  @[email protected]@1 . . . . . . . . . . 
  . . . . . . . . . . . [email protected]@@[email protected]@[email protected]@B1  [email protected]@B5  . . . . . . . . ... 
. . . . . . . . . . . .  [email protected]@Y [email protected]@[email protected]@[email protected] @@@[email protected] . . . . . . . . . .. 
 .. . . . . . . . . .  [email protected]@BX  [email protected]@[email protected]@[email protected]@@[email protected]@2  . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . .  [email protected]@P  @[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected] . . . . . . . . . .. 
  . . . . . . . . . . . [email protected]@@N  [email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]  . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . .  [email protected]@P  @[email protected]@7;@@[email protected]@[email protected] . . . . . . . . . .. 
  . . . . . . . . . . . [email protected]@@B0  [email protected]@@Bi [email protected]@[email protected]  . . . . . . . . ... 
. . . . . . . . . . . .  [email protected]@@8  @@@@@v  [email protected]@u . . . . . . . . . .. 
  . . . . . . . . . . . [email protected]@BZ  [email protected]@BL   .OB0  . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . .       @[email protected]@v .   :i . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . .      @@[email protected]@L  .    . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . .  . .  @[email protected]@@L . . . . . . . . . . . . . . .. 
  . . . . . . . . . . . . . . . . @@@@BY  . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  :[email protected]@Y . . . . . . . . . . . . . . .. 
. .. . . . . . . . . . . . . . . .   XBN  . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .   .: . . . . . . . . . . . . . . . 
  . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
. . ........... ... . . . . . ..... . . ..... . ... . ......... ... ... .. 
.                                     
 
Reply

Tags
ascii art

Share


Thread
Display Modes


All times are GMT -5. The time now is 05:10 AM.
Page generated in 0.08761 seconds.